Antal elever

 
 Oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal