Skolens bygninger og faciliteter

 

Sophieskolen i fakta og tal

Sophieskolen er en ny 3-spors folkeskole og bliver

en del af det fremtidige Campusområde i Nykøbing.

Den bærende idé i projektet er ”skolen i

skolen” hvor den store skole er opdelt i en gruppe

mindre enheder, bundet sammen af et fællesskab

i midten.

Udformning af bygning og udearealer er inspireret

af ønsket om at livet ude og inde er nært forbundet

og understøtter samme mål; at skabe en

skole, som er en del af Campusområdet og hvor

ude og inde tilsammen skaber inspirerende og

spændende lege- og læringsrum.

Type:

Ny 3 spors folkeskole med 10. Klasse Center

Beliggenhed: Nykøbing Falster

Areal/Omfang: 9.400 m² nybyggeri

Bygherre: Guldborgsund Kommune

Arkitekter: tnt Arkitekter

i samarbejde med Creo Arkitekter

Entreprenør: Byggekonsortium Øst

Byggeår: 2014 - 2016

Anlægssum: 125 mio. kr.

 

 

 

Skolens værdier:

Tillid, åbenhed, fællesskab, kreativitet og Læring

 

Sophieskolen er tænkt ud fra ideen om at aktive børn lærer bedst, og Sophieskolen er skabt til aktivitet: Trapper med kæmpetrin, møbler i forskellig udformning og siddehøjde, store udendørs lege- og aktivitetsarealer og mountainbikes til ture. Derudover har skolen også dedikeret sig til at være DGI Profilskole. Konceptet er udviklet af DGI i samarbejde med Dansk Skoleidræt og går helt kort ud på, at idræt, leg og bevægelse skal være en naturlig del af skoledagen og altså ikke kun henlægges til idrætstimerne. Skolens lærere har således gennemgået et kursusforløb med en konsulent fra DGI, der blandt andet har sat fokus på, hvordan man bedst integrerer aktivitet og bevægelse i skoledagen. Målet er også at involvere forældre og lokale idrætsforeninger i samarbejdet. Hele tanken bag profilskolekonceptet er både at styrke de unges sundhed og indlæringsevne generelt, men også at motivere dem til aktiv deltagelse i foreningsliv og dermed det sociale fællesskab, foreningslivet er bundet op på. Som ”DGI profilskole” forpligter Sophieskolen sig til at integrere idræt og fysisk aktivitet som en del af skoledagen.

Sophieskolen er ”ny klassisk” kommuneskole bygget efter de nyeste principper, hvilket fx betyder at skolens caféområde bliver åbent for kommunens øvrige borgere, ligesom lokale foreninger, organisationer og virksomheder har mulighed for at bruge 36 klasse/basislokaler, som suppleres af en række moderne og veludstyrede faglokaler - og ikke mindst blive en del af det fællesskab, der skal sikre Guldborgsunds kommende generationer en god og lærerig opvækst. Cafeen ligger i forbindelse med det åbne ”mediatek”, hvor bogreolerne er rykket ud i det store fællesareal.