SFO-personale

photo
Navn: Lene Langballe
Initialer: LLA
Stilling: Lærer