Information vedr. bustransport for 10.klasses elever
 
 
 
For vore elever i 10.klasses centret gælder følgende regler for befordring :
 
Elever der har længere end 9 km til skole fra deres bopæl er berettiget til buskort. Buskortet er uden udgifter for eleven.
Buskortet vil blive tilsendt hjemmet umiddelbart inden skolestart og kræver ikke foto.